Auktorisation

Som utbildare i LEMART Båtpraktik är jag auktoriserad av NFB  (Nämnden för Båtlivsutbildning). 

Utbildningen gäller praktisk navigation i dagsljus samt i mörker och följer NFB:s regelverk.

 

Båtpraktikintyg intygar att innehavaren efter genomförd prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg  och kustskepparintyg. Efter genomförd  och godkänd praktik signerar auktoriserad utbildare det i intygsboken.

 

Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till förarintyg och /eller kustskepparintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö. För att se vad som ingår i prövningen, resp. utbildningen klicka på ikonen NFB, välj rubrik: Intyg