Om företaget
 

LEMART är ett familjeföretag verksamt sedan 2005. Under tretton års tid har företagit bedrivit kursverksamhet under namnet 

FIRST SAILING EDUCATION, ett dotterbolag till dåvarande aktiebolaget LEMART. Sedan 2015 sorterar alla utbildningar under enskild firma, LEMART.
 

Genom åren har hundratals kursdeltagare utbildats i teoretisk och praktisk navigation, segling samt i sjövett.  Alltid med målsättningen att öka kunskapen och trygghet till sjöss.  Alla utbildningar ges enl. kunskapskraven från Nämnden för Båtlivsutbildning och ger möjlighet till skriftligt prov för sigill i intygsboken för den som önskar.
 

Om mig
 

Jag heter Leif Lindberg och intresset för sjöfart i största allmänhet och segling i synnerhet har följt mig sedan barnsben och genom åren. Lusten att vilja förmedla min kunskap har lett mig in i kursverksamheten som jag vid det här laget har bedrivit i många år, såväl inomskärs som utomskärs - både i Östersjön och krävande tidvatten utanför Storbritannien och Skottland.

Personligen försöker jag ständigt förkovra och utmana mig själv genom att hålla mig uppdaterad kring den tekniska utvecklingen samt kring lagar och förordningar. Formellt har jag fartygs- samt maskinbefälsexamen enligt Klass Vlll. I bagaget har jag ca 20 tävlingsstarter i Gotland Runt och flera andra internationella tävlingar så som Kieler Woche m.fl. 

 

Kunder & Uppdragsgivare
 

Som fristående instruktör för förarintyg samt kustskepparintyg innehar jag uppdrag åt Medborgarskolan och Svensk Båtutbildning.  Numera även som instruktör åt Navigationsgruppen.